Vi är angelägna om att skydda din integritet online. Vi uppskattar att du inte vill att den personliga information du ger oss ska distribueras urskillningslöst och här förklarar vi hur vi samlar in information, vad vi gör med den och vilka kontroller du har. Våra handlingar regleras av GDPR. Denna personliga integritets- och cookiepolicy kan genomgå ändringar och tillägg från tid till annan. Om möjligt kommer vi att informera dig om eventuella ändringar, men kontrollera innehållet med jämna mellanrum. Utgivningsdatumet visas i början av meddelandet. 

Vem är personuppgiftsansvarig

Bodybees AB, svenskt organisationsnummer, Box 63, 18211 Danderyd, Sverige (nedan ”Bodybees”) är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter vi har om dig. 

Vad personuppgifter är

"Personuppgifter" avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, till exempel via namn e-postadress eller telefonnummer. Vi lagrar dina personuppgifter så länge som anges i detta avtal. Därefter raderas eller anonymiseras uppgifterna så att de inte längre kan knytas till dig. 

Hur vi skyddar och hanterar dina personuppgifter

Vi har vidtagit både organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda din data och för att följa GDPR.

Partners som hanterar personuppgifter för vår räkning (såsom fraktpartners och teknikutvecklingspartners) har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med oss. Vi kan garantera att dina personuppgifter hanteras korrekt och säkert. Vi delar dina personuppgifter med vissa företag och organisationer med oberoende dataansvar när det är nödvändigt eller när vi är tvingade enligt lag (till exempel betallösningsföretag eller statliga myndigheter). När din data delas med dessa företag och organisationer gäller deras datasekretesspolicyer. 

Dina rättigheter

Du bestämmer över dina personuppgifter och vad vi kan göra med dem. Du har alltid rätt att få veta vilka personuppgifter vi har och hur vi hanterar dem. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade, begränsade eller raderade. Du har rätt att flytta dina personuppgifter från oss till en annan personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att invända mot vår behandling (inklusive invändning mot vår direktmarknadsföring) av dina personuppgifter om du inte anser att vi behandlar dem korrekt.

Du mailar oss på info@bodybees.com för alla frågor som rör GDPR.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har skett olagligt kan du lämna in ett klagomål till den tillsynsmyndighet som ansvarar för att reglerna om personuppgiftsskydd efterlevs – Datainspektionen. 

Behandling av personuppgifter

Vi kan endast tillhandahålla de varor och personliga tjänster som du beställt om du förser oss med dina personuppgifter. I syfte att tillhandahålla dessa tjänster samlar vi in personuppgifter om dig såsom ditt namn, adress, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer eller mobiltelefonnummer. Denna data samlas in från bodybees.com såväl som sociala medier (som Instagram och Pinterest).

Vi kommer att använda den information du tillhandahåller för de syften som beskrivs nedan. 

Beställningsuppfyllelse på bodybees.com och i sociala medier

Personuppgifter används för att utföra beställningar som görs på bodybees.com eller i sociala medier (som Instagram).

Typ av personuppgifter som samlas in: Namn, adress, e-post, telefonnummer, eventuellt kundnummer, IP-adress, betalningsuppgifter samt köp- och orderhistorik.

Hur personuppgifterna används: Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för följande syften: för att tillåta oss att fullgöra vårt avtal med dig inklusive ta emot betalning, eventuella relaterade kontroller mot bedrägeri om du väljer att betala med kredit-/betalkort, fakturering, frakt och leverans av produkten och eventuell hantering av returen.

Hur länge personuppgifterna sparas: Vi behåller personuppgifterna tills beställningen fullföljs (inklusive leverans och betalning) och till slutet av den relevanta redovisningsperioden, normalt fem (5) år från faktureringsdatum.

Vad är den rättsliga grunden: fullgörande av avtalsförpliktelse i beställningsavtalet. 

Marknadsföring av våra produkter och tjänster

Personuppgifter används för att marknadsföra våra produkter och tjänster.

Typ av personuppgifter som samlas in: Namn, adress, e-post, telefonnummer, eventuellt kundnummer, IP-adress, betalningsuppgifter samt köp-, beställnings- och webbhistorik.

Hur personuppgifterna används: Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: direktmarknadsföring via e-post, SMS, sociala medier eller liknande digitala kanaler samt traditionell snigelpost. Vi visar även relevanta produktrekommendationer eller påminner dig om glömda/övergivna digitala kundvagnar.

Hur länge personuppgifterna sparas: Vi anser att ditt samtycke är aktuellt i fem år från din senaste interaktion med något e-postmeddelande som vi skickar dig, med någon interaktion på www.bodybees.com eller någon av våra sidor på sociala medier. När du ger oss ditt samtycke att skicka marknadsföringskommunikation till dig kan du när som helst återkalla ditt samtycke. I alla fall kommer vi att minska antalet marknadsföringskontakter efter sex månader om du inte interagerar med oss.

Vad är den rättsliga grunden: Du har gett ditt samtycke och bett oss att skicka vår marknadsföringskommunikation till dig. Vår användning av dina uppgifter är också nödvändig för vårt berättigade intresse av att säkerställa att du får information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig. 

Kundsupport 

Personuppgifter används för att ge kundsupport.

Typ av personuppgifter som samlas in: Namn, adress, e-post, telefonnummer, eventuellt kundnummer, IP-adress, betalningsuppgifter, köp- och orderhistorik samt eventuell korrespondens du har med oss.

Hur personuppgifterna används: Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: för att svara på dina förfrågningar om hjälp eller information.

Hur länge personuppgifterna sparas: När du kontaktar vårt kundsupportteam kommer vi att behålla alla ytterligare personuppgifter som du tillhandahåller som är specifika för din förfrågan så länge du förblir en aktiv kund hos www.bodybees.com.

Vad är den rättsliga grunden: fullgörande av avtalsförpliktelse i beställningsavtalet. 

Frakt och returer 

Personuppgifter används för att behandla frakt och returer.

Typ av personuppgifter som samlas in: Namn, adress, e-post, telefonnummer, eventuellt kundnummer, IP-adress, betalningsinformation, samt köp- och beställningshistorik samt all information som ges till vårt kundsupportteam.

Hur personuppgifterna används: Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: för att svara på dina förfrågningar om att skicka eller returnera dina produkter.

Hur länge personuppgifterna sparas: Vi behåller personuppgifterna tills beställningen fullföljs (inklusive leverans och betalning) och till slutet av den relevanta redovisningsperioden, normalt fem (5) år från faktureringsdatum.

Vad är den rättsliga grunden: fullgörande av avtalsförpliktelse i beställningsavtalet. Vår användning av dina uppgifter är också nödvändig för vårt och ditt legitima intresse av att säkerställa att du kan returnera dina produkter och att vi kan behandla dem.

Utvärdering och utveckling av vår verksamhet, produkter och tjänster

Personuppgifter används för att förbättra vår verksamhet genom att stärka vårt erbjudande vad gäller produkter och tjänster.

Typ av personuppgifter som samlas in: Namn, adress, e-post, telefonnummer, eventuellt kundnummer, IP-adress, hemvist, ålder, köp-, beställnings- och webbhistorik, betalningsinformation, all information som ges till vårt kundsupportteam, samt beteende på vår webbshop och andra digitala kanaler tillsammans med teknisk information om dina enheter och inställningar.

Hur personuppgifterna används: Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för följande syften: för att göra våra tjänster mer användarvänliga, såsom att förbättra funktioner som ofta används i våra digitala kanaler; att förbättra produkt- och logistikflöden, såsom att skapa inköps-, lager- och leveransprognos; att förbättra vårt erbjudande; att förbättra vår resursallokering ur ett hållbarhetsperspektiv, som att göra leveranser mer effektiva; att förbättra våra IT-system och göra dem säkrare för våra besökare och kunder; för att förhindra bedrägerier.

Hur länge personuppgifterna sparas: När vi använder dina personuppgifter och din webbhistorik för att analysera ditt beteende för att anpassa webbplatsen och visa dig personliga säljerbjudanden, kommer vi att behålla uppgifterna för analytiska ändamål tills du ber oss att radera den. Våra analytiker kommer inte att kunna koppla data till dig specifikt, även om det teoretiskt är möjligt att koppla ihop de två baserat på data vi har i andra system.

Vilken rättslig grund är: Vår användning av dina uppgifter är nödvändig för vårt berättigade intresse av att säkerställa att tjänsten vi tillhandahåller dig hanteras korrekt. 

Uppfylla juridiska skyldigheter

Personuppgifter används för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter från lagar, förordningar och domstolsbeslut. En sådan skyldighet kan vara bokföring som innehåller personuppgifter, som enligt bokföringslagen ska bevaras i sju (7) år.

Typ av personuppgifter som samlas in: Namn, adress, e-post, telefonnummer, eventuellt kundnummer, korrespondens.

Hur personuppgifterna används: Det kan till exempel vara för bokföring.

Hur länge personuppgifterna sparas: Vi behåller personuppgifterna så länge vi är lagligt skyldiga att göra det.

Cookiepolicy

En cookie är en textfil som lagras i din dator med ditt tillstånd. Om du tillåter cookies kommer din webbläsare att lägga till texten i en separat fil. BODYBEES och dess affiliates använder cookies för att övervaka din shoppingväska och för statistik om våra besökare. Informationen som lagras på din dator är endast ett unikt nummer utan någon koppling till personlig information. I din webbläsarinställningar kan du välja att acceptera cookies eller inte. Du kan också när som helst radera cookies som har lagrats på din dator. Du kan besöka alla delar av våra webbplatser utan att tillåta cookies och utan att avslöja din identitet.